www.ocelmarket.cz

ocelMARKET.cz - Obchodní podmínky (09.12.2023 - 23:33)

: zprostředkovatelský portál pro Váš obchod s ocelí :
Celkový objem nabídek (bez DPH): 0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky serveru OcelMarket.cz


Podmínky pro registraci dodavatele (dále jen „Podmínky") do systému www.ocelmarket.cz (dále jen „Server").

1) Popis služby
Server umožňuje fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a dalším osobám a subjektům, které mají přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Dodavatel" nebo „Dodavatelé") možnost registrace do katalogu firem na Serveru, vkládání nabídek na prodej ocelových produktů, přihlášení se k odběru nových poptávek na email Dodavatelů, vkládání poptávek a inzerovat formou bannerů na stránkách OcelMarket.cz . Funkce serveru OcelMARKET a úloha Provozovatele v poskytování přístupu do něj spočívá ve zprostředkování kontaktu mezi zúčastněnými Dodavateli (resp. s konečným zákazníkem) a nenárokuje za tyto služby žádné provize.


2) Pravidla pro registraci Dodavatele
2.1) Těmito pravidly se řídí Dodavatel a odesláním registrace s nimi bez výhrad souhlasí
2.2) Dodavatel při registraci musí řádně a pravdivě vyplnit povinné údaje o sobě (kontaktní osoba) a o své firmě.
2.3) Dodavatel se po registraci a přihlášení při zadávání poptávek řídí pravidly pro zadávání poptávek.
2.4) Zájmem Dodavatele musí být možnost zasílání nových pobídek a poptávek od poptávajících a zveřejnění zadaných údajů v katalogu dodavatelů. Obory poptávek, které si chce dodavatel nechat zasílat si může vybrat. Dodavatel zároveň musí počítat s pravidelnou kontrolou svých nabídek v zájmu zachování jejich aktuálnosti formou informačních mailů, které mu server OcelMarket průběžně zasílá a jimiž pomocí snadno obsah rediguje.
2.5) Dodavatel se nesmí registrovat za účelem monitoringu počtu poptávek na Serveru a jiným negativních účelů.

3) Práva a povinnosti Dodavatele
3.1) Dodavatel souhlasí, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalogu dodavatelů na Serveru.
3.2) Dodavatel souhlasí s poskytnutím zadaných informací včetně kontaktních údajů Provozovateli Serveru a jeho spolupracujícím firmám.
3.3) Dodavatel souhlasí s tím, že popis firmy a popis produktů a služeb může být administrátorem upraven.
3.4) Obdržené poptávky (informace o poptávce a informace v poptávce uvedené) na email nesmí Dodavatel dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Informace, které Dodavatel na email obdrží slouží pouze k vytvoření nabídky pro poptávajícího, zaslání nabídky poptávajícímu a navázání spolupráce s poptávajícím.
3.5) Dodavatel, který doposud nezaplatit za následující období nemá přístup ke kontaktům na poptávající ani ke kontaktům na nabízející. Zároveň nebude mít možnost své nabídky a poptávky prezentovat jako veřejně přístupné. Tato funkce bude opětovně zpřístupněna uhrazením dlužné částky. Kontakty na poptávající a nabízející jsou placenou službou.
3.6) Údaje, které dodavatel uvede nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy, nesmí porušovat etické a morální zákony ČŘ, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele Serveru.
3.7) Dodavatel se zavazuje, že u svých nabídek i poptávek nebude vkládat kontaktní nebo jiné informace, které by návštěvníky webu OcelMarket.cz mohl využít k obcházení registrace pro získání kontaktů na Dodavatele.
3.8) Po provedení první platby a zaktivnění Dodavatelovo účtu Dodavatel souhlasí se závazností všech dalších objednávek ze svého registrovaného účtu.

4) Práva a povinnosti Provozovatele
4.1) Provozovatel má právo údaje uvedené Dodavatelem při registraci a poté i v editaci po přihlášení zveřejnit na Serveru.
4.2) Provozovatel má právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout registraci Dodavatele, který:
- uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě
- Dodavatel se registruje kvůli možnosti získání informací o poptávajících, zejména monitoring počtu poptávek anebo kvůli jiným negativním účelům
- nesplňuje tyto podmínky, zejména pravidla pro registraci Dodavatele a práva a povinnosti Dodavatele
-Provozovatel si vyhrazuje právo sankcionalizovat Uživatele, na kterého byla opětovně podána stížnost (například na praktiky klamavé reklamy) dalšími Uživateli Serveru bez udání důvodů.
4.3) Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a pravdivost poptávek, které Dodavatelé dostávají na email, avšak se o to usilovně snaží.
4.4) Provozovatel má právo zasílat Dodavateli poptávky a nabídky z vybraných oborů při registraci nebo v nastavení svého uživatelského účtu po přihlášení Dodavatele na Server.
4.5) Provozovatel Serveru má právo zasílat na email Dodavatele zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele, s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran.
4.6) Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny bez předchozího upozornění.
4.7) Provozovatel Serveru monitoruje podrobně všechny pohyby všech uživatelů a Dodavatelů na serveru a v případě porušení těchto podmínek si Provozovatel Serveru vyhrazuje právo zveřejnit seznam těchto Dodavatelů a jejich emailových adres.
4.8) Provozovatel Serveru neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto za jakékoliv chyby či poškození Dodavatele (zejména neobdržení poptávky na email), nenese Provozovatel Serveru žádnou zodpovědnost.
4.9) Vzniknou-li třetí straně vinou Dodavatele ztráty nebo škody, nese Dodavatel, které tyto ztráty nebo škody způsobil, na sebe plnou odpovědnost a Provozovatel Serveru je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Dodavatele. Zároveň může Provozovatel na Dodavateli vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Serveru), kterou Dodavatel způsobil.
4.10) Dodavatel souhlasí s tím, že Provozovatel může používat údaje k marketingovým účelům.

5) Závěrečná ustanovení
5.1) Tyto podmínky nabývají platnost jejich zveřejněním.
5.2) Každý Dodavatel má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu v těchto podmínkách tím, že na email podpora@ocelmarket.cz neprodleně po odmítnutí těchto podmínek pošle žádost o smazání své firmy z databáze Serveru, kde do obsahu zprávy uvede své IČ, Název firmy a Heslo do účtu na Serveru pro přihlášení a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí podmínek pro dodavatele". Provozovatel Serveru vyřídí tuto žádost Dodavatele tím, že do 30ti dnů od obdržení emailu vymaže daného dodavatele ze Serveru.
5.3) Nebude-li se Dodavatel řídit bodem číslo 5.2 při odmítnutí těchto podmínek, má se za to, že Dodavatel s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

 

 

Přihlášení

Uživatel
Heslo
pamatovat si přihlášení Zapomněl/a jsem heslo
Zaregistrujte se

Založte si na OcelMARKETU.cz svůj účet, získejte přístup ke kontaktům a mnohem více.

Jak pracovat s OcelMARKETem?

Nevíte jak se registrovat? Jak objednat prodloužení účtu? Zkuste naši rozsáhlou nápovědu.

Je pro Vás stránka nepřehledná? Využili byste video nápovědu?
54%ano
(54%)
46%ne
(46%)

ObchodProDilnu.cz
Provozujeme internetový obchod www.obchodprodilnu.cz. Za cenově příznivých podmínek u nás nakoupíte mimo jiné spojovací materiál, kotevní techniku či nářadí pro Vaší firmu. Nakoupit však můžete i spoustu dalšího sortimentu (např. pletivo na plot, podlahové rošty, kotevní patky a další zboží). Zboží nakoupené v naší online prodejně Vám doručíme obratem ať jste z jakékoliv části ČR!

Nápověda

Jak funguje OcelMARKET.cz a jak jej správně ovládat?

 

Databáze firem

Najděte své obchodní partnery snadno a lehce. Pokud chtece, zvolte si pouze firmy z Vašeho oboru ...

 

© 2023 OcelMARKET.cz

Všechna práva vyhrazena | All Rights Reserved

Kontaktujte nás na

E-mail: info@OcelMARKET.cz